blank

⭐️⭐️MuOnlineSS2.Com – Season 2 – Open sever Quyền Lực 13h – 22/1/2022. Phiên bản Không Hàm Hiệu

Game PC Private
[http://muonliness2.com] Season 2.0 – Game PC (Máy Tính)
1 sân chơi #Muonline Cày Cuốc là Chủ Đạo
𝐍𝐎́𝐈 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐍𝐀𝐏 𝐂𝐀𝐑Đ 𝐂𝐎́ Đ𝐎̂̀
𝐌𝐮 𝐝𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣𝐩.
𝐋𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐏𝐤 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐚̣𝐨. 𝐍𝐨́𝐢 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝟏 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉.
Với tiêu chí 3 không:
Không Hack
Không tuồn đồ, bán đồ
Không can thiệp game

Thông tin máy chủ mới:
Máy chủ mới : Quyền Lực
Phiên Bản 2.0 Classic
Alpha Test: 13:00 19/01/2022
Open Beta: 13:00 22/01/2022
Exp: 100x
Drop Exl Ngọc: 10x
Giới hạn 4 Acc/1 PC
Giới hạn reset: 3 lần /ngày (thứ 7, chủ nhật 5 lần)
Trang chủ: muonliness2.com
Đăng ký: quyenluc.muonliness2.com/register.html
Tải Game: muonliness2.com/taigame/
Group: www.facebook.com/groups/museason2vn

Tính năng nổi bật tại Muonliness2.com:
Vũ Khí và đồ max 380
Đồ Excellent max 2 dòng, tối đa cánh cấp 2
Buff sức mạnh cho item khi +9+10 +11 +12 +13
CTC được tổ chức 2 tuần 1 lần được A.T.M.
Vũ khí rồng tăng sức mạnh.
Event diễn ra 24/24, nhiều sự kiện mới lạ và hấp dẫn.
Có thỏ ngọc, summer không pk cho anh em yếu .
Tính năng tự động party, full 10 người, hiện time buff.
Chức năng reset tự động ngay trong game.
Chức năng train Mai hoa vàng đổi Soul Bless

𝗖𝗼́ 𝗮𝘂𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗲𝘁: /autoreset hoặc /autoresetvip
𝗖𝗼́ 𝗥𝗲𝘀𝗲𝘁 𝗜𝗻𝗴𝗮𝗺𝗲: /reset hoặc /resetvip
𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐆𝐈𝐀́ 500K
𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ + 𝐓𝐀𝐆 𝐓𝐄̂𝐍 3 𝐁𝐀̣𝐍 𝐁𝐄̀ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀
Siêu CODE GUILD TRỊ GIÁ 10TR

Nguồn: kenhgamez.com/game/muonliness2-com-season-2-open-sever-quyen-luc-13h-22-1-2022-phien-ban-khong-ham-hieu.150066/

Xem thêm các bài viết tương tự