blank

Kiếm Vũ Giang Hồ NTBGame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng 648 tệ (sử dụng tăng MAX VIP 15) + quà vip miễn phí

– Online nhận tới 648 tệ mỗi ngày, đăng nhập hàng ngày nhận tổng lên tới 30.000 tệ

– Hoạt động ingame nhận thưởng vô số vật phẩm quý hiếm giá trị

Kiếm Vũ Giang Hồ NTBGame Việt Hóa
Kiếm Vũ Giang Hồ NTBGame Việt Hóa
Kiếm Vũ Giang Hồ NTBGame Việt Hóa
Kiếm Vũ Giang Hồ NTBGame Việt Hóa
Kiếm Vũ Giang Hồ NTBGame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-599元返50%
★600-1099元返70%
★1100-3099元返100%
★3100-5099元返140%
★5100-9999元返200%
★10000元及以上返利300%

Nguồn: ntbgame.com/game/kvgh

Xem thêm các bài viết tương tự