blank

Quân Đoàn NTBGame Số 1 Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng VIP 10 + 88888 nguyên bảo + 8888888 đồng

– Tỉ lệ nạp 1:1000, nạp đầu x2 nguyên bảo + quà siêu cấp

– Hoạt động ingame phong phú, phấn thưởng hấp dẫn: thẻ tệ, nguyên bảo, trang bị quý hiếm, vật phẩm giá trị,…

Quân Đoàn NTBGame Số 1 Việt Hóa
Quân Đoàn NTBGame Số 1 Việt Hóa
Quân Đoàn NTBGame Số 1 Việt Hóa
Quân Đoàn NTBGame Số 1 Việt Hóa
Quân Đoàn NTBGame Số 1 Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返50%
★500-999元返80%
★1000-2999元返120%
★3000-4999元返180%
★5000-9999元返250%
★10000元及以上返利300%

Nguồn: ntbgame.com/game/qds1

Xem thêm các bài viết tương tự