blank

Trác Lộc 13/12/2021 LươngSơn Cùng TrườngLưu cùng thảo phạt bang hội | Chiến trường Trác Lộc | TL Game4You – Ổn Định Lâu Dài

Game PC Private
Chi tiết hơn xem tại : tl-game4you.com/banghoi.php

– Sự kiện diễn ra 2 tuần 1 lần để các bằng hữu ở các máy chủ khác về chung 1 cụm máy chủ (Liên Server) chinh phạt bang hội. Bang thua sẽ biến thành hình dạng con dê thật cute #3

– Bạn còn chờ gì nữa , tham gia ngay thôi nào

– Chiến trường Trác Lộc lúc 20h00 ngày 31/07/2021

– Chiến trường Trác Lộc lúc 20h00 ngày 10/07/2021

blank

blank

blank

blank

blank

💎 Trang chủ : tl-game4you.com/
💎 Tạo tài khoản : tl-game4you.com/dangky.php
💎 Tải game : tl-game4you.com/taigame.php

💎 Mua ACC : tl-game4you.com/muabanacc.php

Nguồn: kenhgamez.com/game/trac-loc-13-12-2021-luongson-cung-truongluu-cung-thao-phat-bang-hoi-chien-truong-trac-loc-tl-game4you-on-dinh-lau-dai.145113/

Xem thêm các bài viết tương tự