blank

Chân Võ Giang Hồ Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

 – Tặng MAX VIP + 10k tệ

– Đăng nhập 7 ngày tặng thời trang + hàng loạt phần thưởng giá trị

– Hàng ngày nhận hàng trăm phong bao mở ra thẻ tệ, trang bị, nguyên liệu,……

Chân Võ Giang Hồ Việt Hóa
Chân Võ Giang Hồ Việt Hóa
Chân Võ Giang Hồ Việt Hóa
Chân Võ Giang Hồ Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi KNB các mốc tích nạp trong ngày (gửi trong vòng 48h sau khi kết toán)

Tích nạp 100-299元 tặng thêm 50%
Tích nạp 300-599元 tặng thêm 60%
Tích nạp 600-999元 tặng thêm 80%
Tích nạp 1000-2999元 tặng thêm 100%
Tích nạp 3000-4999元 tặng thêm 120%
Tích nạp 5000-9999元 tặng thêm 150%
Tích nạp 10000-49999元 tặng thêm 200%
Tích nạp 50000元 trở lên tặng thêm 300%

Xem thêm các bài viết tương tự