blank

[Kiếm Thế 2009 Xưa] – OpenBeta 02/04/2022 – Train Mốc Nạp 200v / Ngày – Tống Kim 21h Nhận Đồng – Hỗ Trợ Mốc Nạp 2000v Cho Người Mới – Max MốcNạp8000v

Game PC Private
Kiếm Thế 2009 Xưa – OpenBeta 02/04/2022 – Train Mốc Nạp 200v / Ngày – Tống Kim 21h Nhận Đồng – Max mốc nạp 12.000v Đồng – Cày Cuốc Vẫn VIP
Máy chủ – Vạn Kiếm Quy Tông
Alphatest: 09:00 Ngày 01/04/2022 – Openbeta: 09:00 Ngày 02/04/2022

Những điều cần biết tại máy chủ mới

Máy chủ KHÔNG THỂ tách, ghép, luyện hóa Tài Phú Ảo
Kỳ Trân Các KHÔNG BÁN vật phẩm như Huyền Tinh, Ngũ Hành Hồn Thạch, Khu Đồng Khóa vẫn bán Rương Ngũ Hành Hồn Thạch
Máy chủ giới hạn 6 ACC / PC khi tham gia hoạt động
Máy chủ KHÔNG BÁN THIỆP BẠC cần tham gia hoạt động để nhận thiệp bạc
Vũ khí
khi cường hóa +12 đến +16 Yêu cầu tỉ lệ cường hóa 100%

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng

Tính năng Ghi chú Thông Tin
Trứng Du Long Mỗi ngày sử dụng tối đa 7 quả 2 vạn Đồng khóa/ 1 quả.
Khiêu chiến Du Long Mỗi ngày khiêu chiến 100 lượt Có bán tại Kỳ Trân Các
Rương Cao Quý Mỗi tuần sử dụng tối đa 7 rương, mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8 Có thể cộng dồn mỗi tuần
Tinh, Hoạt Lực Tiểu Mỗi ngày sử dụng tối đa 20 Bình mỗi loại, đơn giá 1000 đồng/1 Mua tại Túi Tân Thủ
Tinh, Hoạt Lực Trung Mỗi ngày sử dụng tối đa 20 Bình mỗi loại, đơn giá 2000 đồng/1 Mua tại Túi Tân Thủ
Tinh, Hoạt Lực Đại Mỗi ngày sử dụng tối đa 20 Bình mỗi loại, đơn giá 3000 đồng/1 Mua tại Túi Tân Thủ

Hỗ trợ tân thủ

  • Khi máy chủ bắt đầu hoạt động quý nhân sĩ khởi tạo nhận vật sẽ nhận được những phần thưởng sau:

Vật phẩm Số lượng
Kinh nghiệm thăng cấp 100 1
1 Bộ Trang Bị & Vũ Khí 10x 4% (Tùy chọn +12) 1
Ngựa Xích Thố (vĩnh viễn) 1
Bạc Khóa 200 vạn
Đồng khóa 30 vạn
Túi Da Chồn 15 ô 3

Thời gian và Phần thưởng các hoạt động

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Boss Hoàng Kim Lv 55 – Khi kết thúc nhận được 10.000 đồng ( 1 vạn đồng ) / Boss
Boss Hoàng Kim Lv 75 – Khi kết thúc nhận được 20.000 đồng ( 2 vạn đồng ) / Boss
Boss Hoàng Kim Lv 95
– Khi kết thúc nhận được 30.000 đồng ( 3 vạn đồng ) / Boss
Tỷ lệ rớt : Thiệp Bạc , Huyền Tinh 6,7,8 , Rương Mảnh Ghép , Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ
Khiêu Chiến Du Long Thời gian: Cả ngày
Không thể tham gia khi có Tống kim
Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 100 lần, Có thể cộng dồn mỗi ngày. Yêu cầu Cấp 50
Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm, Huyền Tinh, Danh vọng.
CÓ CỘNG DỒN SỐ LẦN KHI KHÔNG THAM GIA
Bao Vạn Đồng Thời gian: Cả ngày
Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
Hoàn thành LIÊN TIẾP đạt các mốc dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:
10 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1.000.000 EXP.
20 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1.000.000 EXP.
30 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1.000.000 EXP.
40 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1.000.000 EXP.
50 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1.000.000 EXP.
CÓ MUA LẠI PHẦN THƯỞNG
Bạch Hổ Đường Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
Yêu cầu Cấp 50
Qua 1 tầng nhận: 2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 25 Tiền Du Long
CÓ MUA LẠI PHẦN THƯỞNG
Tiêu Dao Cốc Thời gian: Từ 08h00 đến 2h00 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
Không thể tham gia khi có Tống kim
Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, cộng dồn tối đa 14 lần
Yêu cầu cấp 80
Qua 1 ải nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Bạc Khóa, 1 vạn Đồng Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6
CÓ MUA LẠI PHẦN THƯỞNG
Tống Kim Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
Mỗi ngày tham gia không giới hạn, Yêu cầu Cấp 50
1.000 – 3.000 điểm : 3.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 20 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 25 Tiền Du Long , 1000 TLHL, 50 vạn đồng mốc nạp , 1 vạn đồng thường
3.000 – 6.000 điểm : 5.000.000 EXP, 6 vạn Đồng Khóa, 30 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 6, 50 Tiền Du Long,5 Rương Mảnh Ghép Đồng Hành, 2000 TLHL , 50 vạn đồng mốc nạp , 2 vạn đồng thường
– 6.000 – 10.000 điểm :
10.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 5 Huyền Tinh Cấp 6, 75 Tiền Du Long,10 Rương Mảnh Ghép Đồng Hành, 2000 TLHL , 50 vạn đồng mốc nạp , 3 vạn đồng thường
10.000 – 15.000 điểm : 15.000.000 EXP, 12 vạn Đồng Khóa, 60 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7, 100 Tiền Du Long,15 Rương Mảnh Ghép Đồng Hành, 2000 TLHL , 50 vạn đồng mốc nạp , 4 vạn đồng thường
15.000 điểm trở lên : 20.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 80 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 7, 150 Tiền Du Long,20 Rương Mảnh Ghép Đồng Hành, 2000 TLHL , 50 vạn đồng mốc nạp , 5 vạn đồng thường
* Trận 21h X2 phần thưởng như Tiền Du Long , Bạc Khoá , Đồng Khoá , Huyền Tinh , Exp, TLHL ( Không x2 Mốc Nạp , Không X2 Rương Mảnh Ghép Đồng Hành )
* Giết địch nhận Random 100 – 1000 đồng thường
* CÓ MUA LẠI PHẦN THƯỞNG
Quân Doanh Thời gian: Cả ngày
Mỗi ngày tham gia 1 lần
Yêu cầu: Cấp 90 trở lên
Phần thưởng :
Tiêu diệt boss cuối :
5.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8.
CÓ MUA LẠI PHẦN THƯỞNG
Hải Tặc Thời gian: Cả Ngày
Mỗi ngày tham gia không giới hạn, mỗi tuần săn tối đa 36 con
Yêu cầu Cấp 50
Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
600 Danh Bổ Lệnh:
đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)
Thương Hội Thời gian: Cả Ngày
Mỗi tuần hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ, Yêu cầu Cấp 60
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 200 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 300 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8.
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 400 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 8.
Loạn Phái Thời gian: Từ 19h30 Thứ 6 Hàng Tuần
Yêu cầu Cấp 50
Top 1: 3 Huyền Tinh Cấp 8, 100 vạn Đồng Thường và Danh hiệu Quán Quân Tỷ Võ
Top 2: 2 Huyền Tinh Cấp 8, 60 vạn Đồng Thường và Danh hiệu Á Quân Tỷ Võ
Top 3-4: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 40 vạn Đồng Thường
Top 5-8: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 20 vạn Đồng Thường
Top 9-16: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 10 vạn Đồng Thường
Ngoài Top 16 nhận 1 Huyền Tinh Cấp 7
Tranh Đoạt Lãnh Thổ Thời gian: Từ 19h30 đến 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
Yêu cầu: Cấp 80, Là thành viên chính thức Bang Hội
Công Thành Chiến Thời gian: Từ 20h00 đến 20h45 Thứ 3 Hàng Tuần.
Yêu cầu: Cấp 100, Là thành viên chính thức bang hội
Phần thưởng:
Bang Top 1: 2 Huyền Tinh Cấp 8, 500 Tiền Du Long, 100 vạn đồng khoá , 300 vạn bạc khoá , 20 Kim Nguyên Bảo / 1 Thành Viên
Bang Top 2: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 400 Tiền Du Long, 80 vạn đồng khoá , 200 vạn bạc khoá, , 10 Kim Nguyên Bảo / 1 Thành Viên
Bang Top 3: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 300 Tiền Du Long, 50 vạn đồng khoá , 150 vạn bạc khoá , 5 Kim Nguyên Bảo / 1 Thành Viên
Bang Top 4: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 200 Tiền Du Long
, 50 vạn đồng khoá , 100 vạn bạc khoá , 5 Kim Nguyên Bảo / 1 Thành Viên
Lưu ý nhận thưởng ngay khi kết thúc trận đấu
Tần Lăng Thời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 2 tiếng trong Tần Lăng.
Ngay khi open máy chủ
Yêu cầu: Cấp 100 trở lên.
Tiêu diệt Tần Thủy Hoàng:
Cố định:
100 Kim Nguyên Bảo, 6 Hòa Thị Ngọc,20 Rương mảnh ghép đồng hành, 6 Huyền Tinh 8 không khoá
Hỏa Kỳ Lân Thời gian: 20h00 thứ 4 hàng tuần
Phần thưởng:
Tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân: 300 Kim Nguyên Bảo, 12 Hòa Thị Ngọc,50 Rương mảnh ghép đồng hành ,10 Huyền Tinh 8 không khoá , Danh Hiệu – Kết Liễu Boss

Xem thêm các bài viết tương tự