blank

Đại Thánh Chi Chiến NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng GM1 + 888888 knb + 1000 vạn bạc.

– Nhập code “GM888” để nhận 648 tệ ingame miễn phí.

– Hoạt động ingame nhận vô số tài nguyên mỗi ngày, hàng ngày đăng nhập có thể nhận tổng lên tới 20.000 lần nạp.

Đại Thánh Chi Chiến NTBgame Việt Hóa
Đại Thánh Chi Chiến NTBgame Việt Hóa
Đại Thánh Chi Chiến NTBgame Việt Hóa
Đại Thánh Chi Chiến NTBgame Việt Hóa
Đại Thánh Chi Chiến NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返50%
★500-999元返80%
★1000-2999元返120%
★3000-4999元返150%
★5000-9999元返200%
★10000元及以上返300%

Xem thêm các bài viết tương tự