blank

Ra mắt dịch vụ đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp

Bản tin công nghệ 24h


DNVN – Công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital vừa ra mắt dịch vụ đánh giá về mức độ trưởng thành số với thiết kế phù hợp, sát thực với hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp nhìn nhận năng lực trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Dịch vụ được vận hành, triển khai bởi đội ngũ chuyên gia có
kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm tư vấn trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật
là lĩnh vực sản xuất, tài chính và bất động sản.

Dựa trên mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số (Digital
Maturity Model – DMM) được đúc kết và xây dựng dựa trên tham chiếu từ những các
doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, được hiệu chỉnh phù hợp với
hoạt động và văn hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, FPT Digital sẽ tư vấn, đo
lường tổng thể mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp trên sáu hạng mục chính
trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm Khách hàng, Vận hành, Chiến lược, Công
nghệ, Văn hóa và Dữ liệu.

Các chuyên gia với bề dày kinh nghiệm ở các lĩnh vực của FPT
Digital sẽ trực tiếp khảo sát, đánh giá chi tiết hoạt động của doanh nghiệp
theo bộ 139 tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều được đo lường theo các mức từ 1 đến 5
tương ứng với mức độ trưởng thành, điểm càng cao mức độ trưởng thành số càng
cao.

blank

Để đánh giá được mức độ trưởng thành số, đội ngũ chuyên gia sẽ thực hiện khảo sát chi tiết với Ban lãnh đạo, toàn bộ các phòng ban chức năng và chuyên viên nghiệp vụ.

Các khía cạnh đánh giá chính bao gồm: hạng mục khách hàng gồm
4 hạng mục con với 25 tiêu chí, đánh giá việc cung cấp các công cụ số và trải
nghiệm khách hàng khi sử dụng các kênh tương tác với doanh nghiệp.

Hạng mục vận hành: gồm 4 hạng mục con với 22 tiêu chí, đánh
giá hiệu quả vận hành và hỗ trợ việc thực hiện chiến lược số của doanh nghiệp.

Hạng mục chiến lược: gồm 6 hạng mục con với 24 tiêu chí,
đánh giá mức độ doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh và hỗ trợ chiến lược kinh
doanh tổng thể thông qua chiến lược số toàn diện.

Hạng mục công nghệ: gồm 5 hạng mục con với 29 tiêu chí, đánh
giá khả năng công nghệ của doanh nghiệp trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến
môi trường làm việc nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh doanh.

Hạng mục văn hóa: gồm 3 hạng mục con với 22 tiêu chí, đánh
giá văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng giá trị tổ chức, nuôi dưỡng tài
năng và tạo lập môi trường làm việc đổi mới và năng suất.

Hạng mục dữ liệu: gồm 3 hạng mục con và 17 tiêu chí, đánh
giá khả năng sử dụng hiệu quả các tài sản dữ liệu và thông tin để tối đa hóa
giá trị kinh doanh của doanh nghiệp.

Để đánh giá được mức độ trưởng thành số, đội ngũ chuyên gia
sẽ thực hiện khảo sát chi tiết với Ban lãnh đạo, toàn bộ các phòng ban chức
năng và chuyên viên nghiệp vụ để thu thập đầy đủ thông tin về hiện trạng hoạt động
của doanh nghiệp. Kết hợp với góc nhìn của nội bộ doanh nghiệp, việc đánh giá sẽ
đảm bảo được tính khách quan, toàn diện và chính xác nhất về mức độ ứng dụng
công nghệ số trong tất cả các phòng ban, lĩnh vực đang hoạt động. Trong quá
trình đánh giá, FPT Digital đồng thời giúp doanh nghiệp tránh được bẫy chuyển đổi
số, vốn là một nguy cơ dẫn đến hạn chế phát triển, đổi mới và đột phá trong quá
trình hoạch định kế hoạch và thực hiện lộ trình chuyển đổi số.

Kết quả đánh giá dựa trên mô hình DMM mang lại cho doanh
nghiệp bức tranh toàn diện và chính xác về mức độ trưởng thành số. Doanh nghiệp
sẽ có góc nhìn tổng thể về hiện trạng mức độ trưởng thành số trên tất cả các
khía cạnh, từ đó xây dựng chiến lược, lựa chọn đầu tư và triển khai các sáng kiến,
giải pháp số phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Chia sẻ về chất lượng đánh giá mức độ trưởng thành số của
doanh nghiệp, ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng giám đốc FPT Digital cho biết: “Những
đánh giá có độ chính xác cao về toàn bộ hiện trạng và đối chuẩn theo ngành sẽ
giúp các nhà quản lý đưa ra hướng đi phù hợp nhất với mục tiêu và tầm nhìn đã đặt
ra, đồng thời tránh đầu tư ồ ạt theo yêu cầu ngắn hạn. Có thể nói đánh giá mức
độ trưởng thành số của doanh nghiệp là chìa khóa để xác định bước đi tiếp
theo”.


Phan Minh

Xem thêm các bài viết tương tự