blank

VC9 thoát diện kiểm soát

Chứng khoán

VC9 thoát diện kiểm soát

Ngày 12/05, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 9 – VC9 (HNX: VC9) ra khỏi diện bị kiểm soát.

Lý do vì lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VC9 dương, đã khắc phục được nguyên nhân đưa vào diện bị kiểm soát.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi âm, căn cứ theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán, nên cổ phiếu VC9 chuyển sang diện bị cảnh báo.

Trong thời hạn 15 ngày, VC9 phải gửi HNX và công bố thông tin về biện pháp/lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Hàng quý, Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Trên thị trường, thị giá VC9 đang đứng ở 13,700 đồng/cp (phiên 13/05).

Duy Na

FILI

Xem thêm các bài viết tương tự