blank

Ám Ma Lĩnh Chủ NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng 3 skill khủng, vé tự động hồi phục, vé tự động nhặt, vé tốc độ đánh

– Phần thưởng thành tích cực cao, hoàn thành có thể kích hoạt VIP miễn phí.

– Hoạt động ingame phong phú, phần thưởng hấp dẫn

Ám Ma Lĩnh Chủ NTBgame Việt Hóa
Ám Ma Lĩnh Chủ NTBgame Việt Hóa
Ám Ma Lĩnh Chủ NTBgame Việt Hóa
Ám Ma Lĩnh Chủ NTBgame Việt Hóa
Ám Ma Lĩnh Chủ NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

单笔充值100元,额外赠送10元龙晶,即100000龙晶
单笔充值200元,额外赠送40元龙晶,即400000龙晶
单笔充值500元,额外赠送120元龙晶,即1200000龙晶
单笔充值1000元,额外赠送300元龙晶,即3000000龙晶
单笔充值2000元,额外赠送800元龙晶,即8000000龙晶
单笔充值5000元,额外赠送2500元龙晶,即25000000龙晶
单笔充值10000元,额外赠送8000元龙晶,即80000000龙晶
单笔充值20000元,额外赠送20000元龙晶,即200000000龙晶

Xem thêm các bài viết tương tự