blank

Bầu Thụy hoàn tất bán hết cổ phần ở Thaiholdings 

Chứng khoán

Bầu Thụy hoàn tất bán hết cổ phần ở Thaiholdings 

Theo thông tin công bố mới đây, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đã bán xong toàn bộ 87.41 triệu cổ phiếu THD đang sở hữu tại CTCP Thaiholdings theo như đăng ký giao dịch trước đó. Ngày hoàn tất giao dịch là 13/06. 

Toàn bộ giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận. Dữ liệu cho thấy mã THD có liên tiếp các giao dịch thỏa thuận trong thời gian 02-13/06 với tổng khối lượng đúng bằng ông Thụy thoái vốn.

Như vậy, tổng số tiền thoái vốn THD mà ông Thụy thu về được là 3,144 tỷ đồng, tương đương giá bán bình quân chưa đến 36,000 đồng/cp.

Trong khi đó, lượng cổ phiếu THD giao dịch khớp lệnh trong cùng khoảng thời gian trên không biến động bất thường với thanh khoản chỉ khoảng trên dưới 200,000 đơn vị/phiên.

Diễn biến giá THD từ đầu năm 2022 tới nay

Ông Nguyễn Đức Thuyết, em trai ông Thụy hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại THD.

Đông Tư

FILI

Xem thêm các bài viết tương tự