blank

Chỉ số VN Diamond là gì? 

Chứng khoán

Chỉ số VN Diamond có ý nghĩa gì?

  • VN Diamond chọn lọc ra những cổ phiếu có triển vọng
  • VN Diamond là cơ sở tham chiếu cho các quỹ ETF
  • Tất cả đều đúng
  • Tất cả đều sai

Chỉ số VN Diamond có ý nghĩa sau:

– VN Diamond chọn lọc ra những cổ phiếu có triển vọng

Danh sách 18 mã cổ phiếu đều là những cái tên đầu ngành trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bán lẻ, công nghệ,… FPT, MWG, VPB,… chắc chắn sẽ là những cái tên nằm trong danh mục có triển vọng tăng trưởng lớn của mọi nhà đầu tư.

– VN Diamond là cơ sở tham chiếu cho các quỹ ETF

Các cổ phiếu thuộc chỉ số VN Diamond đều gần kín room ngoại, nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất khó để sở hữu những cổ phiếu hấp dẫn này. Chính vì vậy, các quỹ ETF dựa theo chỉ số VN Diamond được xây dựng để giúp nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội mua thêm các cổ phiếu kể trên dưới một hình thức khác. Nhà đầu tư trong nước cũng sẽ có thêm một lựa chọn đầu tư tiềm năng từ các quỹ ETF này.

Hiện tại, chỉ số VN Diamond được lấy làm cơ sở tham chiếu cho quỹ ETF VFMVN Diamond (mã FUEVFVND) của Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital. Trong khoảng nửa năm 2022, FUEVFVND đã thu hút hơn 3,100 tỷ đồng và là một trong những yếu tố thu hút khối ngoại trở lại đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Xem thêm các bài viết tương tự