blank

Cổ phiếu VOS bị giữ nguyên diện cảnh báo

Chứng khoán

blankSở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ra quyết định tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Vận tải Biển Việt Nam (HOSE: VOS).

Xem thêm các bài viết tương tự