blank

Đao Kiếm Thần Ma NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng MAX VIP 15 + 18.888 kim cương+ 2888888 vàng (nhận qua thư)

– Shop 1 tệ mua vô hạn thể lực, nguyên liệu, tướng thần cấp, cao cấp linh châu, cao cấp bảo thạch,…

– 350K vô hạn thể lực, 700K vô hạn vàng, 1.750K vô hạn kim cương

Đao Kiếm Thần Ma NTBgame Việt Hóa
Đao Kiếm Thần Ma NTBgame Việt Hóa
Đao Kiếm Thần Ma NTBgame Việt Hóa
Đao Kiếm Thần Ma NTBgame Việt Hóa
Đao Kiếm Thần Ma NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返50%
★500-999元返80%
★1000-2999元返100%
★3000-4999元返120%
★5000-6999元返150%
★7000-9999元返180%
★10000元以上返200%

Xem thêm các bài viết tương tự