blank

Diablo Thiên Thần Eng

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng VIP 7 + 28888 KC + 888888 vàng

– Tặng gói nạp 648 tệ = 324K kim cương, sử dụng giftcode GHP3DU8CXN

– Thẻ tháng 350K: mua nhận ngay 250K kim cương, mỗi ngày nhận 16.888 kim cương

– Đăng nhập, lên câp, online liên tục nhận phong bao, thẻ tệ, kim cương,…đảm bảo lên được VIP 12

– Hoạt động ingame liên tục, phần quà hấp dẫn

diablott-1 diablott-2 diablott-3

Diablo Thiên Thần Eng
Diablo Thiên Thần Eng
Diablo Thiên Thần Eng
Diablo Thiên Thần Eng
Diablo Thiên Thần Eng
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返利100%
★500-999元返利150%
★1000-2999元返利200%
★3000-4999元返利300%
★5000-9999元返利500%
★10000-49999元返利1000%
★50000元及以上返利2000%

Bảng VIP
VIP Nhân dân tệ
 VIP 1 – VIP 7 0元
VIP 8 10元
VIP 9 50元
VIP 10 100元
VIP 11 500元
VIP 12 1000元
VIP 13 3000元
VIP 14 5000元
VIP 15 8000元

Xem thêm các bài viết tương tự