blank

Điện lực miền Trung: Điện tử hóa quá trình cung cấp dịch vụ đạt gần 100%

Bản tin công nghệ 24h


DNVN – Theo Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến nay việc điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng của EVNCPC đã đạt gần 100%, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2022, EVNCPC đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, liên tục và ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn. Toàn Tổng công ty đã thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt gần 8.400 triệu kWh, tăng gần 4 so với cùng kỳ 2021, ước thực hiện năm 2022 là 21.390 triệu kWh đạt kế hoạch EVN giao, tăng 5,22% so với năm 2021.

Đến nay EVNCPC đã đạt tỷ lệ công tơ điện tử trên 99%

Đến nay EVNCPC đã đạt tỷ lệ công tơ điện tử trên 99%.

Đáng chú ý, đến nay việc điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng của EVNCPC đã đạt gần 100%, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,86% tăng 19,54% so với cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 86%, tăng hơn 11,6% so với kế hoạch và tăng gần 26% so với cùng kỳ 2021.

Đến nay EVNCPC cũng đã hoàn thành 41/54 nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2022 (bao gồm cả chỉ tiêu EVNCPC tự xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN giao). Điển hình, Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng mô hình huấn luyện ứng dụng AI trong công nghệ xử lý và nhận diện hình ảnh; đang triển khai tích hợp module AI lên App hiện trường và hoàn thành thử nghiệm tại 2 Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Riêng về chuyển đổi số trong dịch vụ trực tuyến, các Công ty Điện lực Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk thuộc EVNCPC dùng chung chương trình liên thông giữa địa phương và ngành điện, còn các Công ty Điện lực Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Nông kết hợp trên bộ phận 1 cửa của Trung tâm Hành chính công địa phương…

Hiện nay miền Trung đã vào mùa nắng nóng, EVNCPC đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, sẵn sàng kế hoạch, phương án để ứng phó khi phụ tải tăng cao đột biến. EVNCPC cũng lưu ý nhóm khách hàng công nghiệp – dịch vụ cần bố trí lịch sản xuất phù hợp, nhất là các ngày nắng nóng cực đoan; đồng thời Tổng công ty sẽ thực hiện điều chỉnh phụ tải khi có yêu cầu.


Hải Châu

Xem thêm các bài viết tương tự