blank

HĐCN: ĐT DIMEN 1200, AMOLED 120HZ, PIN TRÂU, LOA KÉP… GIÁ 5 TRIỆU !!!

Mở hộp và đánh giá

HĐCN: ĐT DIMEN 1200, AMOLED 120HZ, PIN TRÂU, LOA KÉP… GIÁ 5 TRIỆU !!!Xem thêm tại: www.youtube.com/watch?v=Q745P6M5O8Q

Xem thêm các bài viết tương tự