blank

HĐCN: ĐT TRÀN VIỀN AMOLED 120HZ, SNAP 870, SẠC 80W, LOA KÉP…GIÁ ~ 6 TRIỆU!!!

Mở hộp và đánh giá

HĐCN: ĐT TRÀN VIỀN AMOLED 120HZ, SNAP 870, SẠC 80W, LOA KÉP…GIÁ ~ 6 TRIỆU!!!Xem thêm tại: www.youtube.com/watch?v=onUZTLzWxRE

Xem thêm các bài viết tương tự