blank

HIEPKHACH.US ComeBack VER 21.0 Alpha Test 13/6/2022

Game PC Private
Chính thức Alpha Test Hiệp Khách Giang Hồ USA
Phiên Bản : V21.0
Exp : x1000
Drop : x1000
Bắt Đầu 23 giờ 59 phút , Ngày 13/6/2022.
Kết Thúc Alpha Test : Cập Nhật Sau
Trang Chủ : hiepkhach.us
Đăng ký : :hiepkhach.us/dangky
Tải Game : hiepkhach.us/taigame
Nhóm FB :www.facebook.com/groups/hiepkhachus
Chát Nhóm : m.me/j/AbaDtS7y2lVvQGQx/
Fanpage : www.facebook.com/yulgangusa
Bảng Xếp Hạng : hiepkhach.us/bxh
Tất cả quá trình test game mong các huynh tỷ inbox cho admin tại fanpage tiếp nhận những ý kiến từ các bạn.

blank

blank

blank

blank

blank

g

Xem thêm các bài viết tương tự