blank

InfinitySroVN | Lv 110 – D15 | Chức Năng Trùng Sinh Nhân vật | Farm Boss Nhặt Silk – Max Plus +250 | – Open 18/04/2022 Farm Là Có Không Cần Nạp ……

Game PC Private
InfinitySroVN | Cap 110 | D15 | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè ……

Trang Chủ : sromienphi.xyz/
Tải Game : sromienphi.xyz/?download
Discord : discord.gg/3b62jp4rrx
Facebook Page : www.facebook.com/sromienphi.xyz
Open chính thức: 18/04/2022
THÔNG TIN SERVER
– Max Level : 110
– Skill : 110
– Weapon : D15 – Map : 110
– Exp/Sp Rate: 500x
– Party Exp/SP : 550x
– Drop Item : 250x
– Gold drop : 100x
– Skill Max : 110
– Max Plus : +250 Adv+5
– Chức Năng – (Reborn) – Trùng Sinh Nhân Vật
– (1 Reborn = 10 Điểm)
– Drop Boss (2 silk – Reborn Scroll – ALL Coin – Berserker )
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
– Max Lv 1
– 250 Point STR-INT
– Full 300k Gold
– Pét Nhặt Đồ 3 Ngày
– 1000 HP
– 1000 MP
– 50 DCN

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Xem thêm các bài viết tương tự