blank

Không công bố thông tin đúng hạn, hai công ty bị xử phạt

Chứng khoán

Không công bố thông tin đúng hạn, hai công ty bị xử phạt

Ngày 06/06, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với hai công ty CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) và CTCP Vận tải Biển Việt Nam (HOSE: VOS) do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Cụ thể, FMC đã không công bố đúng thời hạn Báo cáo thường niên 2020, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Còn với VOS, Công ty này đã không công bố đúng thời hạn BCTC quý 2/2021, CBTT Quyết định HĐQT số 231/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt giao dịch thuê tàu với bên liên quan là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và cuối cùng là Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Với vi phạm trên, FMCVOS mỗi công ty bị UBCKNN phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Thượng Ngọc

FILI

Xem thêm các bài viết tương tự