blank

Poke Đại Chiến NTBGame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng VIP 15 + 188888 kim cương

– Nâng cấp nhận thẻ tệ, lên tới 100.000 tệ, sau khi cấp 30 có thể nhận thẻ tệ trực tuyến mỗi ngày.

– Event 7 ngày: nhận pokemon UR, MR, MMR siêu khủng

– Thẻ tháng 90K: mỗi ngày nhận thẻ 30 tệ + 30K kim cương + hộp báu vật MR

– Thẻ tháng 200K: mỗi ngày nhận thẻ 100 tệ + 50K kim cương + hộp báu vật MMR

– Hoạt động ingame liên tục, phần thưởng hấp dẫn: thẻ tệ, pokemon UR, kim cương, nguyên liệu,…..

Poke Đại Chiến NTBGame Việt Hóa
Poke Đại Chiến NTBGame Việt Hóa
Poke Đại Chiến NTBGame Việt Hóa
Poke Đại Chiến NTBGame Việt Hóa
Poke Đại Chiến NTBGame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返50%
★500-999元返80%
★1000-2999元返120%
★3000-5999元返150%
★6000-9999元返200%
★10000元以上返250%

Xem thêm các bài viết tương tự