blank

Quần Hùng Tam Quốc NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Game đang trong thời gian test. Sử dụng LDplayer để chơi, tải LD tại đây: ntbgame.com/ldplayer

– Tặng thần tướng Triệu Vân + 5 vạn knb + 100 vạn bạc, tỉ lệ nạp 1:1000, x2 knb khi nạp lần đầu.

– Hoạt đồng 7 ngày nhận Chu Du, Tư Mã Ý, mỗi ngày nhận thẻ 128 tệ

Quần Hùng Tam Quốc NTBgame Việt Hóa
Quần Hùng Tam Quốc NTBgame Việt Hóa
Quần Hùng Tam Quốc NTBgame Việt Hóa
Quần Hùng Tam Quốc NTBgame Việt Hóa
Quần Hùng Tam Quốc NTBgame Việt Hóa

Xem thêm các bài viết tương tự