blank

Rainbow Story NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng 88.888 sắc bối + 888 vạn vàng + danh hiệu cao cấp + 888 trân châu

– Tăng cấp nhận tổng 100.000 tệ, nhiệm vụ hàng ngày nhận hàng trăm tệ

– Điểm danh mỗi ngày tổng nhận 5.188 tệ + 888.880 sắc bối

– Event ingame phong phú, liên tục, phần quà hấp dẫn

rs-1 rs-2 rs-3

Rainbow Story NTBgame Việt Hóa
Rainbow Story NTBgame Việt Hóa
Rainbow Story NTBgame Việt Hóa
Rainbow Story NTBgame Việt Hóa
Rainbow Story NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返20%
★500-999元返40%
★1000-2999元返50%
★3000-4999元返75%
★5000-9999元返100%
★10000-19999元返150%
★20000元及以上返200%

Xem thêm các bài viết tương tự