blank

Tam Quốc Thần Tốc NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng 98 tệ + thần tướng Hoa Đà – 6.888 KNB, sử dụng code FL888

 Đăng nhập hàng ngày nhận thẻ tệ, tổng nhận 1.500 tệ

– Nạp đầu x2 KNB, quà tặng thẻ 648 tệ và nhiều vật phẩm giá trị

– Thẻ vĩnh viễn 55K: mỗi ngày nhận 1.000 KNB

– Tăng cấp nhận tệ, train ải nhận tệ, điểm danh nhận tệ,….

– Hoạt động ingame phong phú, phần thưởng hấp dẫn

3qtt-1

Tam Quốc Thần Tốc NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Thần Tốc NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Thần Tốc NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Thần Tốc NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Thần Tốc NTBgame Việt Hóa

Xem thêm các bài viết tương tự