blank

Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private
Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa

Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa

MAX VIP 16 + 500 tệ + 100 vạn knb + 200 vạn knbk + 8.888 vạn bạc
Thể loại:Nhập vaiChủ đề:Tiên hiệp
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:44.942Kích thước:453.8MBNgày Open:19-06-2022
Server mới liên tục, anh em yên tâm tải game.

Ưu đãi

– Tặng MAX VIP 16 + 500 tệ (sử dụng có thể nhận các mốc event nạp) + 100 vạn knb + 200 vạn knbk + 8.888 vạn bạc

– Train map nhận tệ free mỗi ngày, tăng cấp giới hạn tệ miễn phí: 45K: tăng lên 2.000 tệ/ngày; 315K: tăng giới hạn lên 5.000 tệ/ngày

– Vô hạn KNB 350K: mỗi ngày nhận 100 vạn

– Vô hạn KNBK 240K: mỗi ngày nhận 100 vạn

– Vô hạn Bạc 35K: mỗi ngày nhận 1 ức

– Quỹ trưởng thành nhận theo cấp độ:

+ Quỹ 1 – 35K: tổng nhận 188.880 kim cương

+ Quỹ 2 – 140K: tổng nhận 588.880 kim cương + thời trang khủng

+ Quỹ 3 – 315K: tổng nhận 1.280.000 kim cương + linh thú hiếm

– Hoạt động ingame phong phú, phần thưởng hấp dẫn.

Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa
Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa
Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa
Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa
Tiên Kiếm Luyện Yêu NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

100-299 50%
300-499 100%
500-999 120%
1000-2999 150%
3000-4999 200%
5000-9999 250%
10000元以上 300%

Xem thêm các bài viết tương tự