blank

Tiên Thần Chi Nộ NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng MAX VIP + GM 1 + 100.000 tiên ngọc + 10 triệu vàng+ 100 triệu kim cương.

– Tặng gói nạp 648 tệ: dùng giftcode 65251a068eb4c739

– Online liên tục nhận thưởng lên tới 10 ức kim cương

– Train quái nhận thẻ tệ, event ingame với các phần quà siêu to khổng lồ.

 

Tiên Thần Chi Nộ NTBgame Việt Hóa
Tiên Thần Chi Nộ NTBgame Việt Hóa
Tiên Thần Chi Nộ NTBgame Việt Hóa
Tiên Thần Chi Nộ NTBgame Việt Hóa
Tiên Thần Chi Nộ NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返利100%
★500-999元返利150%
★1000-2999元返利200%
★3000-4999元返利300%
★5000-9999元返利500%
★10000-49999元返利1000%
★50000元及以上返利2000%

Bảng VIP
VIP Nhân dân tệ
GM 1 50
GM 2 100
GM 3 150
GM 4 300
GM 5 500
GM 6 1000
GM 7 2000
GM 8 3000
GM 9 5000
GM 10 7000
GM 11 10000
GM 12 15000

Xem thêm các bài viết tương tự