blank

Tiên Vũ Kỳ Duyên NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng VIP 11 + 1.000 tệ + các gói nạp 648 tệ mỗi ngày

– Quà event nhận có thể nhận thêm lên tới 22K tệ

– Hoạt động ingame phong phú, phần thưởng hấp dẫn

Tiên Vũ Kỳ Duyên NTBgame Việt Hóa
Tiên Vũ Kỳ Duyên NTBgame Việt Hóa
Tiên Vũ Kỳ Duyên NTBgame Việt Hóa
Tiên Vũ Kỳ Duyên NTBgame Việt Hóa
Tiên Vũ Kỳ Duyên NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-599元返50%
★600-1099元返70%
★1100-3099元返100%
★3100-5099元返140%
★5100-9999元返200%
★10000元及以上返利300%

Xem thêm các bài viết tương tự