blank

Tự doanh 10/06: Bán ròng mạnh HPG

Chứng khoán

blankPhiên 10/06, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng gần 77 tỷ đồng. Trong đó, bán ròng mạnh nhất là HPG với giá trị bán ròng 11 tỷ đồng.

Xem thêm các bài viết tương tự