blank

Tự doanh 17/06: Mua ròng cổ phiếu phân bón DPM, DCM

Chứng khoán

blankPhiên 17/06, khối tự doanh mua ròng gần 28 tỷ đồng. Ở chiều mua, DPM, DCM của nhóm phân bón là hai mã được mua ròng mạnh nhất. Ngoài ra, cổ phiếu dầu khí như GAS, BSR cũng được mua ròng mạnh.

Xem thêm các bài viết tương tự