blank

Tự doanh 21/06: Tiếp tục mạnh tay mua vào

Chứng khoán

blankPhiên 21/06, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 420 tỷ đồng. MWG, HPG, VIC, FPT là những mã được mua ròng nhiều nhất.

Xem thêm các bài viết tương tự