blank

Vì sao TTF không báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ?

Chứng khoán

Vì sao TTF không báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ?

Ngày 03/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản gửi đến CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) về việc Công ty này không công bố thông tin liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ. Đến ngày 10/06, TTF đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

Về quá trình diễn ra sự việc, TTF cho biết trong năm 2020, Công ty nhận hơn 12.6 triệu cp TTF từ gia đình ông Võ Trường Thành nhằm mục đích khắc phục một phần thiệt hại. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao, TTF đã có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý để xin hướng dẫn hạch toán số cổ phiếu này. Đến ngày 15/01/2021, Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán thuộc Bộ Tài chính đã hướng dẫn TTF hạch toán số cổ phiếu nhận bồi thường vào cổ phiếu quỹ của Công ty.

Tuy nhiên, từ tháng 8-12/2020, TTF đã bán gần 8.9 triệu cp TTF nhận được từ gia đình ông Võ Trường Thành nói trên. Đến tháng 3/2021, Công ty tiếp tục bán hơn 3.7 triệu cp còn lại từ số cổ phiếu được bồi thường. Tất cả giao dịch đều được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, số cổ phiếu quỹ còn lại của TTF là 15,815 cp và vẫn được giữ cho đến nay, đây là số cổ phiếu quỹ của Công ty có từ trước khi nhận bồi thường.

Giải trình về việc bán hơn 12.6 triệu cp quỹ nhưng không công bố thông tin, TTF cho rằng bản chất của việc ông Võ Trường Thành chuyển giao cổ phiếu là nhằm khắc phục thiệt hại chứ không phải giao dịch mua bán thông thường. Do đó, TTF cho rằng việc bán cổ phiếu là bán tài sản nhằm khắc phục thiệt hại chứ không phải chủ trương của Công ty nhằm thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành. Ngoài ra, Công ty cũng không tìm thấy trường hợp nào tương tự để làm cơ sở tham chiếu. Hệ quả là, Công ty không nhận thức được phải báo cáo giao dịch với HOSE và công bố thông tin theo quy định.   

Thượng Ngọc

FILI

Xem thêm các bài viết tương tự