blank

Download HEU KMS Activator – Phần mềm kích hoạt windows và office

Phần mềm máy tính
HEU KMS Activator

/* large monitors */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");

} });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width = 768 && td_screen_width

HEU KMS Activator

HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụng, có thể kích hoạt Windows 10, 11 và MS Office 2021 trong vòng một cú nhấp chuột.

Chương trình sẽ chọn phương pháp tốt nhất để bạn kích hoạt tất cả các sản phẩm Microsoft ở chế độ mua sắm  tại địa phương. Bạn có thể chọn kênh kích hoạt của mình, với bốn chế độ để chọn từ Giấy phép kỹ thuật số, KMS38, OEM và KMS, cùng với nhiều công cụ có giá trị như Thay đổi phiên bản Windows 10, Sao lưu và khôi phục Windows, Thay đổi MS Office Edition và Cài đặt khóa theo cách thủ công trong trường hợp bạn đã mua Key gốc và hơn thế nữa.

Tính năng HEU KMS Activator


 • Dễ sử dụng
 • Kích hoạt thông minh với phương pháp tốt nhất.
 • Kích hoạt Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10/11
 • Kích hoạt MS Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 và Office 365
 • Tự động xác định và bỏ qua Windows / Office đã được kích hoạt vĩnh viễn.
 • Cài đặt / gỡ cài đặt chức năng tự động gia hạn.
 • Chế độ lịch làm việc.
 • Xóa thông tin khách hàng KMS.
 • Thiết lập máy chủ KMS.
 • Kích hoạt kỹ thuật số.
 • Kích hoạt OEM.
 • Thay đổi phiên bản Windows 10.
 • Quản lý khóa Windows / Office.
 • Kích hoạt thông minh.
 • Sao lưu / Khôi phục Windows.
 • Và nhiều hơn nữa.

HEU KMS Activator hỗ trợ

 • Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10/11
 • Microsoft Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 và Office 365
 • Tất cả các phiên bản của Windows Server

Download HEU KMS Activator Full Crack

HEU KMS Activator v25.0.0

FshareUptoBoxUploadRAR

Hướng dẫn sử dụng HEU KMS Activator

 • Bạn có thể chọn kênh kích hoạt cho riêng mình, với 4 chế độ để lựa chọn: Digital License, KMS38, OEM và KMS online và tự động làm mới

HEU KMS Activator 1

Ngoài ra còn có nhiều công cụ hữu ích như Thay đổi phiên bản Windows 10, Sao lưu và khôi phục Windows, Thay đổi MS Office Edtion, Cài đặt khóa theo cách thủ công trong trường hợp bạn đã mua Khóa ban đầu và hơn thế nữa.

/* large monitors */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");

} });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width = 768 && td_screen_width

Xem thêm các bài viết tương tự