blank

Thương Khung Chí NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng VIP 10 + 38.888 tiên ngọc + hạn mức 20.000 tệ miễn phí mỗi ngày.

– Quỹ hội viên 310K: mỗi ngày nhận 8.888 tiên ngọc, +100% exp phó bản

– Quỹ thiên thần 55K: mỗi ngày nhận 1.888 tiên ngọc, + 50% exp phó bản

– Vương giả đặc quyền 310K nhận 20K tiên ngọc/ngày, Tinh quang đặc quyền 100K nhận 8K tiên ngọc/ngày

– Hoạt động ingame liên tục, phần thưởng phong phú hấp dẫn

tkc-1 tkc-2

Thương Khung Chí NTBgame Việt Hóa
Thương Khung Chí NTBgame Việt Hóa
Thương Khung Chí NTBgame Việt Hóa
Thương Khung Chí NTBgame Việt Hóa
Thương Khung Chí NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★单日累计充值100-499元返利50%
★单日累计充值500-999元返利80%
★单日累计充值1000-1999元返利100%
★单日累计充值2000-4999元返利120%
★单日累计充值5000-9999元返利150%
★单日累计充值10000-19999元 返利200%
★单日累计充值20000元以上返利300%

Xem thêm các bài viết tương tự