blank

Tự doanh 22/07: Mua ròng mạnh MSN, GAS

Chứng khoán

blankKhối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng trong phiên 22/07. Lực mua chủ yếu tập trung vào MSN (gần 69 tỷ đồng) và GAS (68.6 tỷ đồng).

Xem thêm các bài viết tương tự