blank

Cần Thơ lên kế hoạch phát triển y tế thông minh

Bản tin công nghệ 24h


DNVN – Chiều 4/8, Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TU về Chuyển đổi số TP Cần Thơ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và Đề án số 08-ĐA/TU ngày 28/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, ngày 4/8/2021, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Đề án số 08-ĐA/TU ngày 28/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về việc xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030.

Đây là những căn cứ, động lực quan trọng, để ngành y tế tạo bước đột phá trong công tác quản lý, khám chữa bệnh cũng như đẩy nhanh công cuộc Chuyển đổi số, xây dựng nền y tế thông minh với ba trụ cột chính là phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh; khám, chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng.

Theo đó TP Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh/ thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt; tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng xác định y tế là một trong các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số với một số nội dung như: Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; Phát triển, triển khai các ứng dụng số cho phép quản lý tiêm chủng, quản lý bệnh truyền nhiễm, quản lý bệnh không lây nhiễm; Ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phát triển bệnh viện số (bệnh viện thông minh); triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy, không dùng tiền mặt trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Kết nối liên thông các hệ thống thông tin y tế; Triển khai các nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; Xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số.

n

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp để ngành y tế thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả tốt. Theo đó, thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường khả năng cho mỗi người dân tự thực hành bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bản thân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống người dân thành phố. Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ hình thành nền y tế thông minh, với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng.

n

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau: Công an thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội thành phố sớm triển khai đồng bộ, kết nối chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh, dữ liệu tiêm chủng trên cơ sở ứng dụng dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu và sớm thực hiện các nội dung theo Phụ lục của Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/5/2022 theo đề nghị của ngành y tế để sớm có chính sách cho đội ngũ nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin cho ngành y tế, đồng thời đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ này cũng như các lực lượng liên quan.

 

Ngành y tế sớm triển khai thực hiện các hoạt động ưu tiên như đã định hướng, trong đó đặc biệt chú trọng hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân; định hướng xây dựng phần mềm dùng chung thay thế tất cả các phần mềm đang sử dụng tại Trạm Y tế và Trung tâm Y tế; Tham mưu định hướng triển khai bệnh án điện tử, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt…

Đồng thời Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm và hỗ trợ ngành y tế trong việc bố trí vốn, ngân sách phục vụ chuyển đổi số ngành y tế. Các doanh nghiệp Công nghệ thông tin tiếp tục quan tâm và hỗ trợ ngành y tế trong việc xây dựng phần mềm quản lý tuyến quận/ huyện, xã/ phường cũng như phần mềm triển khai bệnh án điện tử, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến…


Khánh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm các bài viết tương tự