blank

Tiếu Ngạo Giang Hồ H5

Game Mobile Private
Tiếu Ngạo Giang Hồ H5

Tiếu Ngạo Giang Hồ H5

VIP18, bảo vật 200k tệ, trang phục màu đỏ tuyệt đẹp
Thể loại:Nhập vai, Chiến thuậtChủ đề:Võ Thuật
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:79.399Kích thước:3.3MNgày Open:04-08-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.

Ưu đãi

Đăng nhập nhận VIP18, bảo vật 200k tệ, trang phục màu đỏ tuyệt  đẹp

Online mỗi ngày nhận nhiều ưu đãi 

Tiếu Ngạo Giang Hồ H5
Tiếu Ngạo Giang Hồ H5
Tiếu Ngạo Giang Hồ H5
Tiếu Ngạo Giang Hồ H5
Tiếu Ngạo Giang Hồ H5
Phúc lợi nạp

Phản lợi nạp: 

活动时间:每周一至周五
单日500-999元:返还70%元宝
单日1000-1999元:返还100%元宝
单日2000-4999元:返还150%元宝
单日5000-9999元:返还200%元宝
单日10000以上:返还300%元宝
说明:
1、当日累计充值达到额度即可返利!只限一日累计,不能多日累计;
2、无需申请,该返利会在次日0点自动发放至玩家邮件;
3、返利元宝=充值金额*百分比。
周末元宝返利
活动时间:每周六周日
单日500-999元:返还100%元宝
单日1000-1999元:返还150%元宝
单日2000-4999元:返还200%元宝
单日5000-9999元:返还300%元宝
单日10000以上:返还400%元宝
说明:
1、当日累计充值达到额度即可返利!只限一日累计,不能多日累计;
2、无需申请,该返利会在次日0点自动发放至玩家邮件;
3、返利元宝=充值金额*百分比。
节假日元宝返利
活动时间:法定节假日
单日500-999元:返还150%元宝
单日1000-1999元:返还200%元宝
单日2000-4999元:返还300%元宝
单日5000-9999元:返还400%元宝
单日10000以上:返还500%元宝
说明:

Xem thêm các bài viết tương tự