Mở hộp & Đánh giá

Mở hộp có nghĩa là gì?
Mở hộp hay đập hộp là tính từ, khẩu ngữ, diễn tả đồ vật, hàng hoá còn mới nguyên như vừa lấy trong bao bì ra, chưa từng qua sử dụng.

Ví dụ: hàng đập hộp

chiếc xe đập hộp

Đánh giá là gì?
Đánh giá có nghĩa nhận định giá trị. Những từ có nghĩa gần với đánh giá là phê bình, nhận xét, nhận định, bình luận, xem xét.

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng vô hiệu hóa chương trình chặn quảng cáo trước khi xem trang web TAMHOANG.NET!

Please disable ad blocking program before viewing TAMHOANG.NET website!