Loạt robot đặc biệt tại Olympic Bắc Kinh 2022

Bản tin công nghệ 24h

Robot xuất hiện từ nhà bếp đến căng-tin, hành lang khách sạn và cả ở lễ rước đuốc tại Olympic Bắc Kinh 2022 nhằm đảm bảo giãn cách trong Covid-19.