Con Đường Tơ Lụa Lậu Nước Ngoài – Retro SRO Private Server

Game PC Private

Con Đường Tơ Lụa Lậu Nước Ngoài – Retro SRO Private Server (Tựa tiếng Anh: Silkroad Online) là trò chơi trực tuyến nhiều người chơi do Joymax (Hàn Quốc) phát triển và phát hành lần đầu vào năm 2005, thường được viết tắt là SRO. Trò chơi lấy bối cảnh là con đường tơ lụa huyền thoại trong lịch sử vào khoảng thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, đây là tuyến giao thông thương mại lớn nhất thời trung cổ giữa châu Á và châu Âu trên đất liền. Người chơi cũng phải chọn 1 trong 3 nghề chính là Thương nhân (Merchant), Bảo tiêu (Hunter) hoặc Đạo tặc (Thief) và mở các hành trình đi qua 2 châu lục.

????? ??? ? FIRST FW ? KHOẢNH KHẮC HUYỀN THOẠI ?

Được kết tinh từ tình yêu thương ❤️ + 10000 người chơi đang hoạt động ?

Thông tin máy chủ Retro SRO

 • Cap: 110
 • Chủng tộc: Trung Quốc / Châu Âu
 • Số dư Trung Quốc: Có
 • Độ tinh thông: 330/220
 • Tỷ lệ EXP / SP: Trung bình
 • Lụa miễn phí: 1 Lụa / H, Bỏ phiếu, Sự kiện tự động
 • Magic Pop: Works
 • Play2Win: Có
 • Sự kiện tự động: Hoạt động
 • Hệ thống công việc: Có sẵn
 • Hệ thống PK: Đã bật
 • Max-Plus: +10 W / O adv
 • Giới hạn Bang hội: 32
 • Giới hạn Liên minh: 2
 • GIỚI HẠN IP: 6
 • Giới hạn PC: 3
 • Giới hạn công việc: 1
 • Giới hạn BA / CTF / FTW: 1

?????? ? sẽ có sự khác biệt?

✅ Gameplay ổn định (không có lỗi và không bị lag)
✅ Fair Gameplay (các cuộc đua cân bằng)
✅ +2 năm thời gian bảo hành
✅ Play2win (chơi hoàn toàn miễn phí)
✅ Hỗ trợ (luôn ở đó để giúp đỡ)
✅ Bots được phép
✅ Lụa miễn phí
✅ Auto Events
✅ Sự kiện lớn hàng năm

QUY TẮC RETRO SRO

Vui lòng đọc tất cả các quy tắc và tuân theo chúng

Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web tại RETRO SRO , bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

Sử dụng Giấy phép

 1. Được phép tải xuống tạm thời một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Retro Sro chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Retro Sro;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu; hoặc là
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Retro Sro chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 1. Các tài liệu trên trang web của Retro Sro được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. Retro Sro không bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ định tất cả các bảo đảm khác bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.
 2. Hơn nữa, Retro Sro không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Retro Sro hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của Retro Sro, ngay cả khi Retro Sro hoặc đại diện được ủy quyền của Retro Sro đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Retro Sro có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Retro Sro không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của họ là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Retro Sro có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Retro Sro không cam kết cập nhật tài liệu.

Liên kết

Retro Sro chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là chứng thực bởi Retro Sro của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

Sửa đổi

Retro Sro có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện hành của các điều khoản dịch vụ này.

Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật của retrosro.com và bạn không thể hủy ngang tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án ở Tiểu bang hoặc địa điểm đó.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của Retro Sro là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, RETRO SRO , và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và điều hành.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi chúng tôi thực sự cần nó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi thu thập nó bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với sự hiểu biết và sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do chúng tôi thu thập và sử dụng nó như thế nào.

Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin đã thu thập chừng nào cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. Những dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ bảo vệ trong các biện pháp có thể chấp nhận được về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào một cách công khai hoặc với các bên thứ ba, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang web này, đồng thời không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách bảo mật tương ứng của chúng.

Bạn có quyền từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, với sự hiểu biết rằng chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn của bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận các thông lệ của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Từ bây giờ nghiêm cấm bán vật phẩm / lụa / vàng bằng tiền thật, nếu chúng tôi bắt được bạn, chúng tôi sẽ cấm toàn bộ tài khoản của bạn.

Xúc phạm lẫn nhau Trong Trò chuyện Toàn cầu (Không được phép), bạn sẽ bị trừng phạt.

Xúc phạm tôn giáo và quốc gia trong tất cả các cuộc trò chuyện (Không được phép) bạn sẽ bị trừng phạt.

Đánh vào điểm duy nhấtS sẽ khiến bạn bị cấm 1 tuần trong lần đầu tiên, sau đó 1 tháng cho lần thứ 2 và mãi mãi ở lần thứ 3!

Chính sách hoàn lại tiền

Tất cả các khoản đóng góp hoặc mua tiền xu là tự nguyện và không bắt buộc để chơi trò chơi.

Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng và Không thể hoàn lại sau khi mua hàng được thực hiện.

Bằng cách mua tiền ảo trên trang web của chúng tôi và các nhà cung cấp hoặc đại lý thanh toán bên thứ ba, bạn đồng ý với chính sách này.

Chính sách BOTS

Cho phép tất cả các Bots như SBOT, MBOT, PH BOT nhưng với một số điều chỉnh lại.

 1. không sử dụng chúng để gửi thư rác cho người chơi
 2. Botting không được phép trong CTF và Arena
 3. Botting trong Arena hoặc CTF sẽ khiến bạn bị cấm 1 tuần trong lần đầu tiên!
 4. nếu chúng tôi nhận thấy một người chơi bị nhiều lần cấm làm phiền trong các khu vực hạn chế, anh ta sẽ bị cấm vĩnh viễn!

Tạm kết

Server chuẩn cày cuốc Con Đường Tơ Lụa Lậu Nước Ngoài – Retro SRO Private Server vừa ra mắt không lâu, ngay bây giờ bạn đã có thể tải game về và trải nghiệm. Tại Retro SRO bạn sẽ được trải nghiệm Con Đường Tơ Lụa Lậu một cách tuyệt vời nhất, với chính sách hỗ trợ người chơi trên cả tuyệt vời!

Trang chủ | Đăng ký | Tải game | Thu thập Silk | Fanpage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.