Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 05 năm 2023
Ngày có hiệu lực: ngày 10 tháng 05 năm 2023

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách của

TAMHOANG.NET,
65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
70000,
Việt Nam,
email: [email protected],
điện thoại: +84983573045

trên bộ sưu tập,
sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập
khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi ( https://tamhoang.net ).
(dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng
các
Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và
tiết lộ thông tin của bạn theo quy định này
Chính sách bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với cùng,
vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào mà không cần
bất kỳ thông báo trước nào cho bạn và sẽ đăng bản sửa đổi
Chính sách bảo mật trên Dịch vụ. Chính sách sửa đổi sẽ
có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày
Chính sách sửa đổi được đăng trong Dịch vụ và bạn
tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau thời gian đó
sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Quyền riêng tư đã sửa đổi
Chính sách. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ
xem lại trang này.

 1. Thông tin chúng tôi thu thập:

  Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý sau
  thông tin cá nhân về bạn:

  1. Tên
  2. E-mail
  3. Hồ sơ truyền thông xã hội
  4. Ngày sinh
 2. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn:

  Chúng tôi thu thập/nhận thông tin về bạn trong
  cách sau:

  1. Khi người dùng điền vào mẫu đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân
  2. Tương tác với trang web
  3. Từ các nguồn công cộng
 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập
  về bạn cho các mục đích sau:

  1. Tạo tài khoản người dùng
  2. Hỗ trợ
  3. Bảo vệ trang web
  4. Nhận xét của người dùng đến người dùng
  5. Quản lý tài khoản người dùng

  Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác
  mục đích, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý và sẽ
  chỉ sử dụng thông tin của bạn khi nhận được
  đồng ý và sau đó, chỉ cho (các) mục đích cho
  cấp sự đồng ý trừ khi chúng tôi bắt buộc phải làm
  mặt khác theo quy định của pháp luật.

 4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn:

  Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn
  cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần sự đồng ý của bạn,
  ngoại trừ trong những trường hợp hạn chế như đã mô tả
  dưới:

  1. Dịch vụ quảng cáo
  2. Nhà tài trợ
  3. Đại lý tiếp thị
  4. Phân tích
  5. Thu thập và xử lý dữ liệu

  Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba đó sử dụng
  thông tin cá nhân chúng tôi chỉ chuyển cho họ
  cho mục đích mà nó đã được chuyển giao và
  không giữ nó lâu hơn mức cần thiết cho
  thực hiện mục đích đã nói.

  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
  cho những điều sau đây: (1) để tuân thủ các quy định hiện hành
  luật, quy định, lệnh của tòa án hoặc pháp lý khác
  quá trình; (2) để thực thi các thỏa thuận của bạn với chúng tôi,
  bao gồm Chính sách quyền riêng tư này; hoặc (3) để trả lời
  tuyên bố rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm
  bất kỳ quyền của bên thứ ba. Nếu Dịch vụ hoặc của chúng tôi
  công ty được sáp nhập hoặc mua lại với một công ty khác
  công ty, thông tin của bạn sẽ là một trong những
  tài sản được chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

 5. Lưu giữ thông tin của bạn:

  Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi

  90 ngày đến 2 năm sau khi người dùng chấm dứt tài khoản của họ
  hoặc cho như
  miễn là chúng ta cần nó để thực hiện các mục đích cho
  mà nó đã được thu thập như chi tiết trong này
  Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể cần phải giữ lại một số
  thông tin trong thời gian dài hơn như
  lưu giữ hồ sơ/báo cáo theo quy định
  luật hiện hành hoặc vì lý do chính đáng khác
  như thực thi các quyền hợp pháp, gian lận
  phòng ngừa, v.v. Thông tin ẩn danh còn lại
  và thông tin tổng hợp, cả hai đều không
  xác định bạn (trực tiếp hoặc gián tiếp), có thể
  được lưu trữ vô thời hạn.

 6. Quyền lợi của bạn:

  Tùy thuộc vào luật áp dụng, bạn có thể có
  quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa
  dữ liệu cá nhân hoặc nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn
  dữ liệu, hạn chế hoặc phản đối hoạt động
  xử lý dữ liệu của bạn, yêu cầu chúng tôi chia sẻ (cổng)
  thông tin cá nhân của bạn cho một thực thể khác,
  rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để
  xử lý dữ liệu của bạn, quyền khiếu nại
  với cơ quan có thẩm quyền theo luật định và các quyền khác như vậy
  như có thể có liên quan theo pháp luật hiện hành. ĐẾN
  thực hiện các quyền này, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại
  [email protected].
  chúng tôi sẽ trả lời của bạn
  yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Bạn có thể từ chối tiếp thị trực tiếp
  thông tin liên lạc hoặc hồ sơ chúng tôi thực hiện cho
  mục đích tiếp thị bằng cách viết thư cho chúng tôi tại
  [email protected].

  Xin lưu ý rằng nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập
  hoặc xử lý thông tin cá nhân được yêu cầu hoặc
  rút lại sự đồng ý để xử lý tương tự cho
  mục đích bắt buộc, bạn có thể không truy cập được
  hoặc sử dụng các dịch vụ mà thông tin của bạn
  đã được tìm kiếm.

 7. Cookie, v.v.

  Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng những
  và các lựa chọn của bạn liên quan đến những theo dõi này
  công nghệ, xin vui lòng tham khảo của chúng tôi
  Chính sách cookie.Cookie Policy.

 8. Bảo vệ:

  Việc bảo mật thông tin của bạn rất quan trọng đối với
  chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý
  để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng hoặc trái phép
  thay đổi thông tin của bạn theo chúng tôi
  điều khiển. Tuy nhiên, với những rủi ro vốn có, chúng tôi
  không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối và
  do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo
  bảo mật bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi
  và bạn làm như vậy có nguy cơ của riêng bạn.

 9. Liên kết của bên thứ ba và sử dụng thông tin của bạn:

  Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác
  mà không được điều hành bởi chúng tôi. Chính sách bảo mật này
  không đề cập đến chính sách bảo mật và khác
  thông lệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ
  bên thứ ba điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào
  có thể truy cập thông qua một liên kết trên
  Dịch vụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại
  chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng ta có
  không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về
  nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của
  bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

 10. Cán bộ khiếu nại / bảo vệ dữ liệu:

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về
  xử lý thông tin của bạn có sẵn
  với chúng tôi, bạn có thể gửi email cho Cán bộ Khiếu nại của chúng tôi tại
  TAMHOANG.NET,
  65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1,
  email: [email protected].
  Chúng tôi sẽ giải quyết các mối lo ngại của bạn theo luật hiện hành.

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng vô hiệu hóa chương trình chặn quảng cáo trước khi xem trang web TAMHOANG.NET!

Please disable ad blocking program before viewing TAMHOANG.NET website!