0888.552.357

Đà Nẵng “siết chặt” xây dựng nhà cao tầng ở khu trung tâm

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản quy định quản lý xây dựng công trình cao tầng trên địa bàn thành phố. Theo đó Sở yêu cầu, đối với các khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt: các cơ