Thẻ: Tản mạn

  • viết cho tôi! ngày sắp bước sang tuổi 28

    Viết cho tôi! Ngày sắp bước sang tuổi 28

    15-03-2018 Tản Mạn

    Ngày dần bước qua tuổi 28! Tôi bắt đầu cảm nhận được trước mắt mình bao nhiêu khó khăn đang đứng chờ. Tôi thật sự hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình được cha mẹ yêu thương hết lòng và luôn hướng cho tôi một tương lai tốt hơn. Nhưng! cuộc sống này vốn...

    Chi tiết