Tạo dựng thống nhất hệ thống công nghệ, nền tảng số trong phòng chống dịch

Sẽ có một phần mềm phòng, chống dịch COVID-19 Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Bkav, kiến trúc sư trưởng Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 Quốc gia, cho biết đại dịch xuất hiện vào năm trước. Ngay sau đó, các công ty công nghệ đã được Chính phủ triệu tập và […]

Xem thêm...

Tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng số hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Ảnh minh họa: Viettel Phạm vi của chương trình này gồm gần 20 nền tảng thành viên của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, trong đó có nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và quản lý […]

Xem thêm...