TikTok đạt chứng nhận An toàn thương hiệu toàn cầu TAG | Công nghệ

Chứng nhận được cấp bởi Trustworthy Accountability Group (TAG) – tổ chức đại diện cho các công ty đa ngành nghề hướng tới mục tiêu chống lại các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực tiếp thị số. Trước đó, vào tháng 10.2020, trong sự kiện ra mắt chương trình “Chứng nhận An toàn thương […]

Xem thêm...