Sổ sức khỏe điện tử nhiều lỗi

Nhiều người dùng bị mất thông tin mũi tiêm, lỗi kết nối hệ thống, không truy cập được chứng nhận tiêm trên Sổ sức khỏe điện tử. Các phản ánh lỗi của Sổ sức khỏe điện tử xuất hiện nhiều khoảng một tuần trở lại đây. Đây cũng là thời gian nhiều tỉnh thành tổ […]

Xem thêm...