Tái cơ cấu các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia định hướng đến năm 2

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam Hightech ứng dụng hệ thống công nghệ nhà màng, điều khiển lưu lượng tưới, dinh dưỡng qua smartphone. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN Theo đó, xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 973/TTr-BKHCN và công văn số 974/BC-BKHCN […]

Xem thêm...