blank

Máy chủ Microsoft Exchange bị tấn công bởi ransomware LockFile | Công nghệ

Theo BleepingComputer, một nhóm ransomware mới được gọi là LockFile đã mã hóa các máy trong domain thuộc Windows sau khi xâm nhập vào máy chủ Microsoft Exchange bằng cách sử dụng các lỗ hổng ProxyShell. Được biết lỗ hổng ProxyShell là tên của một cuộc tấn công bao gồm 3 lỗ hổng Microsoft Exchange […]

Xem thêm...