blank

Facebook thua kiện 90 triệu USD

Meta – công ty mẹ của Facebook, đã đồng ý khoản thanh toán 90 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư được đệ trình 10 năm trước. Theo NYPost, thỏa thuận giữa Meta và các nguyên đơn, được đệ trình vào đầu tuần này tại Tòa án Liên bang […]

Xem thêm...