Keysight khai trương cổng thông tin Cấp phép thỏa thuận phần mềm

Keysight Technologies vừa khai trương cổng thông tin Cấp phép thỏa thuận phần mềm (Enterprise Agreement Licensing portal) tự phục vụ mới. Cổng thông tin điện tử này mở rộng hệ thống quản lý phần mềm Keysight Software Management, nguồn lực quản lý cấp phép phần mềm dành cho khách hàng, tạo điều kiện cho […]

Xem thêm...